Dofinansowanie
dla Rolników
Program Agroenergia

Na montaż instalacji fotowoltaicznej
fotowoltaika
Twoja własna elektrownia

Zwiększ swój zysk

Dofinansowanie na fotowoltaikę dla rolników jest możliwe w formie ulgi inwestycyjnej. Właścicielom gospodarstw rolnych (właściciele bądź użytkownicy wieczystych gruntów, posiadacze samoistnych gruntów posiadacze gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub JST), którzy zainwestowali w instalacje fotowoltaiczne korzystając z własnych środków finansowych, przysługuje ulga w wysokości 25% kosztów inwestycji. Jest ona odliczana od podatku rolnego, a rolnik może ją odliczyć w ciągu 15 lat.

Do wydatków objętych tym dofinansowaniem zalicza się wszystkie koszty związane z zakupem oraz montażem fotowoltaiki dla rolnika, przy czym konieczne jest ich udokumentowanie – np. najlepiej za pomocą imiennych faktur. Tym samym z ulgi można skorzystać dopiero po zakończeniu inwestycji.

Uwaga! Dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników w formie ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z innymi formami publicznego wsparcia.

Program Agroenergia

Najbardziej znanym programem wspierającym budowę instalacji fotowoltaicznych na terenach wiejskich jest program Agroenergia - dofinansowanie m.in. do fotowoltaiki dla rolników z NFOŚiGW. Celem programu jest “zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym”.

Agroenergia skierowana jest do rolników – właścicieli lub dzierżawców nieruchomości rolnych, którzy przynajmniej rok zajmują się prowadzeniem gospodarstw, gdzie użytki rolne zajmują od 1 do 300 ha.

Wsparcie z funduszu obejmuje bezzwrotną dotację na montaż fotowoltaiki, turbiny wiatrowej lub pompy ciepła, przy czym moc urządzeń nie powinna być mniejsza niż 10 kW i nie większa niż 50 kW. Inwestor może otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 25 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że aby otrzymać dotację, inwestycji nie należy rozpoczynać przed złożeniem wniosku, a same środki zostaną wypłacone dopiero po jej zakończeniu.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2021, w ramach programu Agroenergia ma ruszyć od czerwca 2021.

Save
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli zrezygnujesz z używania plików cookie, ta strona może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuję
Nie akceptuję
Czytaj więcej
Cookies
Polityka Plików Cookies - RODO
Akceptuję
Rezygnuję